سروده‌ها

قَسم‌نامه

به دَرشـــاقو تا چَما بالا قسم به دَشْ لَقَه تا چینَه کُلّا قسم به مُردُونگ و زیر جوقْ تا چالکر به مُوْلَتـــــَـه تا دَرَّه قیلا قسم به داشْ درَّه تا تَنگِ تاخْچَه غِلاغ به اَسمُردَه تا سینَه زُوْرا قسم به اُوْچِکْــچِکُو و حسین کاکُلی به باغْ گَپَه تا ریشَه مُوْرا …

بیشتر بخوانید »

سوسار حرص و طمع

کـــــارِت، اگـــــه بـِـــرا خــــــدایَه، ریـــــا نکن        او کِشــت و کـــارِتــِه، بـِرا هیچـی، کِلا نکن اَ بی نُمـــاز هر چی شِنـُــفتی، به دل نگیر         با ایٖ جـــــور آدِمــــا خـودتِه هُمـــــپِرا نکن اَ دردِ گـِـــرُنی، اگــَـه مُردی، به کـــس نگو        ایٖ مُشـــت بستــَــتِه، ورِ …

بیشتر بخوانید »

تهاجم فرهنگی

تهاجم فرهنگی

مُــــــد پاریـــس اُمــده تـا دل روســــتا چه کنِم؟ جــیــف خـالــی با پُـز عــالـی بَـچّـــا چـه کـنـم؟   پسرم حیدرعلی، اسمـشه هشته حامی جون دختــرم سـکنه‌خاتون، هشته سونــیا چه کنم؟   مو شدم پاپی و مــادر شده مــــامی، تو بـــاگو با لُغــــاز در و هُمــــســــادَه و آشــــنا چه کنم؟   یکی‌شون لپ‌تاپ اِساده، …

بیشتر بخوانید »

مَتل جنگ

متل جنگ

تو گیــــــر و دار جنـــگــــم وجـنگــــم دفـــــاعـــیه جَخـــتم برای دیــــــــــن محمّـــــــــد(ص) خداییه   ای خیــــن خـــــور زمو نه ای صدام عفــــلــــقی نوکــــر بـــــه روس و اینــــــگیلیس و آمریـــــکاییه   اومـــــد که چـــــر حـــــــلاله کنه انقـــــلابــــمونه فِک کرد کـــــه زفــــته هرتیــــه یا بی صّاحابیــــه   می‌گـــف ســــه روزه تیــــرونه مو فتــح …

بیشتر بخوانید »

نیم چکا

نیم چکا

اَمــشـــو دَرای غــصَــه و غــم وایَــه نیــم چِــــکا دل تو دلــِم به طـَــفــرَه تــَـقـَــلایـَه نیـــم چــــکا   صاب مُردَه دل، نیمیلَه یه مُجّی باخُسبَه چشم ای قیـــق آسمــــون، او تـــــــه چـــایه نیـــم چکا   از تیــرکه تیــرکه اشک مو باپرس یه نیـــشـکه‌ای تا خــوب حالیت شه چشــــم مو دریایه نیم …

بیشتر بخوانید »

پدیده خشک‌سالی رباط‌مراد

در این ربـــاط چنان باغ و بوســــتان خشکید کـــــه از تـــصـــور آن آب در دهـــان خشکید   اثـر نمــاند نـه از کشتـــزار و نـه ز اشـــــجار هم این تباه شد از تشنگی، هم آن خشکید   مـگر ز شومی این چــاه‌هـای نیـــمه‌عمــیق زمین ز آب تـــهی گشت و آسمان خشکید   …

بیشتر بخوانید »
قالب وردپرس خرید هاست